eABI program dla IOD

Ochrona danych osobowych - z eABI to proste.

Strona Główna

eABI - to sprawdzone oprogramowanie dla Inspektora Ochrony Danych

Oprogramowanie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie:
  •  Rejestru czynności przetwarzania.
  • Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
  • Analizy ryzyka

Aplikacja eABI umożliwia także prowadzenie:

  • wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
  • wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
  • opisu struktury zbiorów danych osobowych,
  • ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • rejestru zbiorów danych osobowych.
A także:

Tworzenie planu sprawdzeń,

Ewidencjonowanie sprawdzeń,

Sporządzanie sprawozdań,


i wiele więcej.