29 wrzesień 2016 r. nowa wersja 2.3.0

29 wrzesień 2016 r. nowa wersja 2.3.0


W zakładce dokumentacja dostepna jest już nowa wersja programu eABI. Poniżej przedstawiamy wykaz zmian w programie.


1. Akty prawne - dodano treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.
2. Zestawienia - upoważnienia w podziale na zbiory. Ustawiono sortowanie wg wydania upoważnienia.
3. Wykaz zbiorów z datą sprawdzenia. Ustawiono sortowanie wg daty sprawdzenia.
4. Dodano wydruk odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
5. Dodano nowe wydruki upoważnień w nowej perspektywie EFS. Nowe logotypy.
6. Dodano wydruk upoważnienia dla ADO lub Procesora przetwarzającego dane na podstawie art 31 ustawy, dla nowej perspektywy EFS.
7. Dodano wydruk oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych dla umów zleceń w trybie uproszczonym.
8. Zaktualizowano nr dziennika ustaw na wydrukach (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tekst jednolity).
9. Rozszerzono funkcjonalność formularza pracownicy o możliwość ewidencjonowania informacji o odbiorcach danych, sposobie ich pozyskania oraz wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art 32 ust 1 pkt 8 ustawy.
10. Dodano raport umożliwiający wydrukowanie w powszechnie zrozumiałej formie danych przetwarzanych w systemie. Wymogi określone w par 7 rozporządzenia MSWIA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych......
11. Zbiory GIODO zmieniono opisy pól zgodnie z rejestrem prowadzonym przez GIODO. Nr księgi, nr zgłoszenia, data zatwierdzenia/aktualizacji zbioru.
12. Plan sprawdzeń. Ograniczono możliwość wyboru terminu sprawdzenia wykraczający poza zakres dat określony w planie sprawdzeń.
13. Plan sprawdzeń - Dodano raport - Wykonanie planu sprawdzeń. Dodano nowy wydruk planu sprawdzeń.
14. Sprawdzenia - Dodano raport zestawienie sprawdzeń.
15. Dodano dokument: Opis struktury bazy danych eABI zawierający dane osobowe. Menu Administrator>Opis struktury
16. Programy - Dodano możliwość dodania dowolnego pliku do programu.
17. Zbiory - Dodano możliwość dodania dowolnego pliku do zbioru danych.
18. Dodano procedurę wymuszenia zmiany hasła na żądanie lub automatycznie co 30 dni.
19. Opracowano formularze do ewidencjonowania sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
20. Sprawozdania. Poprawiono wydruk sprawozdania.
21. Sprawozdania. Zmodyfikowano wydruk zestawienia sprawozdań. Dodano filtrowanie wg. daty podpisania sprawozdania.
22. Optymalizacja aplikacji. Po wpisaniu pierwszej litery w zielone pole filtrowania automatycznie uaktywnia się przycisk filtruj. Naciśnięcie klawisza spowoduje uruchomienie filtra. Skasowanie liter i naciśnięcie klawisza spowoduje wyłączenie filtra.
23. Optymalizacja aplikacji. Upoważnienia - zmieniono typ filtrowania z dokładnego na przybliżony.
24. Poprawiono procedurę generowania identyfikatorów oraz loginów.