Demo

Pobierz wersję demo oprogramowania eABI

Instalator instaluje wszystkie niezbędne komponenty systemu (jeśli nie masz ich już zainstalowanych)
Oprogramowanie instalowane jest na komputerach użytkownika. Licencja jest bezterminowa, więc program nie przestanie działać po upływie okresu licencji.


1. Serwer bazy danych MS SQL 2008 Express


2. Baza danych wykorzystywana przez program


3. NET Framework 3,5


Hasło startowe do aplikacji znajduje się w dokumentacji na stronie: Dokumentacja


Wersja demo 3.0.0 serwer