Dokumentacja

Wersja 3.0.0

Uwaga!  przed aktualizacją do wersji 3.0.0 należy zaktualizować serwer bazy danych MS SQL co najmniej do wersji 2008 (wersja 10 lub wyższa).
    przed instalacją nowej wersji należy odinstalować starą a następnie uruchomić aktualizację.

Wersja  3.0.0 klient/aktualizacja  Wersja 3.0.0 serwer

Wersję serwer pobieramy tylko gdy chcemy po raz pierwszy z zainstalować program.
Wersja 2.5.0

Wersja 2.5.0 zawiera analizę ryzyka.
Opis nowości w programie już wkrótce.

Wersja 2.5.0 klient/aktualizacja  

Wersja 2.5.0 serwer

Wersję serwer pobieramy tylko gdy chcemy po raz pierwszy zainstalować program. Przy aktualizacji pobieramy zawsze wersję klient/aktualizacja.


Wersja 2.4.0

Wersja 2.3.0

Wersja 2.2.0

Program pracownicy

Program przygotowuje plik w formacie xml do wczytania do systemu eABI


Program Pracownicy

Poprawka do wersji 2.2.0 Poprawiono drukowanie sprawozdania oraz podgląd wzorów oświadczenia i deklaracji zachowania poufności